Ledarskap

En bra ledare är lyhörd och har god förmåga att kommunicera. Detta gäller speciellt under förändringsarbete när  det ofta uppstår frågeställningar och oro i organisationen. Vi hjälper dig att kommunicera på rätt sätt och i rätt sammanhang. Vårt fokus på kommunikativt och visionärt ledarskap stärker dig i ledarrollen och fördjupar den gemensamma visionen.

Kommunikativt ledarskap innebär fokus på dialogen och samtalet med medarbetarna. Diskussioner och olika åsikter ventileras i det öppna ledarskapsklimatet. Som ledare inser du att det är viktigt att involvera medarbetarna och låta dem ge synpunkter på arbetsrelaterade problem och behov. Allt för att öka vi-känslan, trivseln och effektiviteten. Ledaren har mycket att vinna på att vara öppen och prestigelös vilket också lönar sig för övriga parter. Genom det coachande ledarskapet inspireras medarbetarna att skapa en teamkänsla som fokuserar på att infria satta mål.

Det visionära ledarskapet utgår från den fastställda visionen, dit företaget ska, och de olika målen på dess väg. Visionen ger en bild av vad alla medarbetarna tillsammans ska åstadkomma, alla ska ha samma bild och alla ska förstå den samt hur de kan bidra till den. Här handlar det mycket om etik, känslor, intuition. För att möjliggöra visionen krävs en handlingsplan som konkret påvisar hur den ska nås i verkligheten. Genom visionärt ledarskap som följer den beslutade planen så  ökar effektiviteten i företaget.

Exempel på tjänster

  • – Förändringsledarskap
  • – Affärsstrategi
  • – Kommunikativt ledarskap
  • – Marknadsplanering
  • – Strategisk planering
  • – Affärsutveckling