Kundexempel

2142015-team-together

Tydligare varumärke och effektivare rekrytering

En mellanstor aktör i utbildningsbranschen, med behov av att växa och bli tydligare på marknaden. Företaget var okänt utanför de egna kundernas sfär. I en bransch med många aktörer som påminner om varandra, både i sitt utbud och i sin kommunikation, är det inte helt lätt för kunderna att skilja dem åt och hitta ”rätt” samarbetspartner. Vår insats bestod bland annat i att arbeta fram en gemensam vision samt att utveckla och kommunicera varumärket. Vår nulägesanalys gav oss ett viktigt beslutsunderlag inför positioneringen av företaget. Resultatet blev ett tydligare varumärke som också tydligt bidrog till att underlätta rekryteringsprocessen.