Drivkraften

3774508-vindsurfing

Vi är aktivt delaktiga i företagens utveckling

Sedan 1998 hjälper vi företag med affärsutveckling och koncept. Vårt arbete utgår från de uppsatta målen. Vi är rådgivare som också genomför beslutade aktiviteter och bistår företagen i deras långsiktiga utvecklingsarbete.

Kommunikation är det viktigaste redskapet för att skapa, vårda och utveckla goda affärs- och medarbetar-relationer. Det är först när samtliga delar av företagets kommunikation, såväl internt som externt, samarbetar som önskat resultat nås.

Som ett led i denna process är det viktigt att företaget verkar utifrån ett värderingsstyrt perspektiv. När de gemensamma värderingarna, visionen, de övergripande besluten och de vardagliga handlingarna kopplas ihop skapas en stark företagskultur och en öppen managementanda. Det bidrar till att tydliggöra, effektivisera och stärka företaget och varumärket.

 

Verklig drivkraft

Enligt ordboken är drivkraft “en yttre kraft som orsakar rörelse”. Det är precis så vi på Drivkraften Kommunikation ser oss själva och så vi vill uppfattas av våra uppdragsgivare. Vi anser att de flesta förändringar är positiva om de hanteras på rätt sätt. I grunden handlar det om att göra medarbetarna delaktiga i samtal och beslut som rör företaget. I vårt arbete strävar vi efter att skapa meningsfulla relationer på alla plan, först då kan verklig framgång åstadkommas.

 

Våra värderingar

Helhet
Vi ser alltid till helheten och agerar utifrån den.

Insikt
Vi förstår kundens behov och vår erfarenhet, kompetens och kreativitet leder till att vi löser dem.

Driv
Vi har en uttalat stark motor, vi är pådrivande och når resultat.

Vår affärsidé
Vi hjälper företag genom att bygga, utveckla och vårda starka varumärken, visioner och ledare samt att utveckla den interna och externa kommunikationen.

Vår vision
Våra kunder ska uppfatta oss som en outstanding partner när de vill bli mer framgångsrika, både som företag och medarbetare.