Front Page Pic

Välkommen till Drivkraften kommunikation

Tjänster

  • • Varumärkesutveckling
  • • Kommunikation internt/externt
  • • Employer branding
  • • Ledarskap/förändringsprocesser
  • • Visionsutveckling
  • • Företagskultur/etik

Kunder

Drivkraften Kommunikation har mångårig erfarenhet av förändringsarbete och identitetsutveckling inom både den privata och offentliga sektorn. Vi hjälper våra uppdragsgivare med både det interna och externa arbetet i arbetsprocessen Läs mer…

Drivkraften

Vi är kommunikationskonsulter och ledarskapskonsulter, verksamma inom området communication management. Vi arbetar med förändringsprocesser där varumärke och ledarskap är givna inslag. Med helhetssyn, insikt och driv som våra ledstjärnor… Läs mer…

Varumärkesutveckling

Varumärkesutveckling

Varumärken och företag blir mer framgångsrika Vi hjälper dig att finna det som särskiljer...
Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation som ger resultat Extern kommunikation är en ständigt pågående process som måste ”leva”...
Vision/Kultur

Vision/Kultur

Affärsvision Visionen är mer övergripande än mål och inte alltid lika enkel att mäta....
Ledarskap

Ledarskap

En bra ledare är lyhörd och har god förmåga att kommunicera. Detta gäller speciellt...